เรื่อง / ไฟล์เอกสาร   คลิกเพื่อเพิ่มหนังสือใหม่
รายงานผลการรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยประจำวันที่ 13 มิ.ย. 2555  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางอาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[13/06/2555]
รายงานผลการรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยประจำวันที่ 12 มิ.ย. 2555 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางอาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[12/06/2555]
แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ รับข้อสังเกตการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชม. 3
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[12/06/2555]
รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่พักในอำเภอฝาง....รายละเอียดตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[12/06/2555]
รับสมัครทุนการศึกษาสำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิกโครงการพัฒนาชีวิตครูและทุนสนับสนุนโรงเรียนที่สมาชิกโครงการพัฒนาชีวิตครูกำลังปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2555....รายละเอียดอ่านได้ตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[12/06/2555]
แจ้งที่อยู่สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 (สามารถดูที่อยู่ของสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ที่หน้าเว็ปไชต์ สพป.ชม.3 ตรงมุมด้านขวามือล่างสุด Contact ) หรือ
359/7 ถนนเจ็ดยอด หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 

หนังสือจากกลุ่ม : นางอาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[12/06/2555]
รายงานผลการรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยประจำวันที่ 11 มิ.ย. 2555 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางอาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[11/06/2555]
รายงานผลการรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยประจำวันที่ 10 มิ.ย. 2555 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางอาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[10/06/2555]
รายงานผลการรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยประจำวันที่ 9 มิ.ย. 2555 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางอาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[09/06/2555]
ม.ราชภัฎเชียงรายแจ้งรายชื่อครูที่อบรมวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 11 วันที่ 16 - 17 และ 23 - 24 มิ.ย. 2555 แล้วครับ รายชื่อผู้เข้าอบรมดูได้ตามที่แนบไฟล์มาให้นะครับ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) 085-6213822 เมื่อ :[08/06/2555]
สพป.ชม. 3 รายงานผลการรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยประจำวันที่ 8 มิ.ย. 2555 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[08/06/2555]
แจ้งเลื่อนการอบรมปฏิบัติการและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ จากเดิมวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ไปเป็นวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ สถานที่และตารางการอบรมคงเดิมคือโรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ ๓๐ อำเภอแม่อาย

(หนังสืออยู่ระหว่างเสนอเซ็นและจะแจ้งทางe-offfice)นายอรุณ จี๋คีรี
ศึกษานิเทศก์ สพป.ชม.๓
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายอรุณ จี๋คีรี ศึกษานิเทศก์ เมื่อ :[08/06/2555]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือ มีระเบียบวินัยในสังคม เพื่อเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จึงจัดให้มีการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายเกรียงไกร เที่ยงวัน เมื่อ :[07/06/2555]
ขอเชิญประชุมเสวนา เรื่อง “บทบาทผู้นำทางการศึกษา : การพัฒนาเมืองเชียงใหม่” 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตพร เมื่อ :[07/06/2555]
แจ้งข่าวถึงคุณครู Master teacher ที่ยังไม่ได้เบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรมที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอให้คุณครูมาติดต่อขอรับเอกสารประกอบการเบิกเงินได้ที่ คุณศรีมงคล ขุนรินชา กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้แล้วครับ 
หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) 085-6213822 เมื่อ :[06/06/2555]
เชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่คะ ในวันพุธ ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปางปอ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตพร เมื่อ :[05/06/2555]
วิธีคิดะแนนผลการทดสอบระดับชาติ ตามมม มฐ.5 ของ สมศ.โดยใช้สูตรสำเร็จ ง่าย ประมวลผลรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
1. โหลดคะแนนทดสอบของ ป.6,ม.3,ม.6 ปี 53-54
2. โหลดไฟล์ที่ 5 สูตรสำเร็จ (ที่แนบมาให้)
3. กรอกจำนวน น.ร.ที่ผ่านขีดจำกัดล่างของปี ปัจจุบัน(ปี54) และปีที่ผ่านมา (ปี53) สูตรจะประมวลให้ทันที
ขอให้ผ่านเกณฑ์ ทุกโรงเรียนนะคะ ( 8.00-11.99 พอใช้) (12.00-15.99 ดี) (16.00-20.00 ดีมาก)  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวพิสมัย อะโน 08-9559 5599 เมื่อ :[01/06/2555]
สพป.ชม.3 ขอส่งตัวอย่างเอกสารหนังสือขออนุญาตสอบแข่งขันของข้าราชการ ที่ต้องการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูฯ ในตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ชม. 3 ตามที่แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[01/06/2555]
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ชม. 3 จำนวน 10 กลุ่มวิชาเอกตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[01/06/2555]
สพฐ. ได้ประกาศผลการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา และผอ.สถานศึกษา มาเพื่อทราบ สพป.ชม. 3 จึงขอแจ้งให้ได้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้
ไฟล์ที่ 1 หนังสือนำและประกาศ สพฐ.
ไฟล์ที่ 2 ผอ.กลุ่มประสบการณ์
ไฟล์ที่ 3 ผอ.กลุ่มทั่วไป
ไฟล์ที่ 4 รองผอ.กลุ่มประสบการณ์
ไฟล์ที่ 5 รองผอ.กลุ่มทั่วไป 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[31/05/2555]
ข้อมูลเพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการพัฒนา หน่วยพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ (คุณครูสามารถดูรายละเอียดตามแนบไฟล์ที่ผมส่งมาให้ได้เลยครับคุณครู) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) 085-6213822 เมื่อ :[30/05/2555]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการพัฒนาฯ ม.เชียงใหม่ รุ่นที่ 1,2 หน่วยพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นะครับคุณครู (ดูรายละเอียดได้จากเอกสารแนบไฟล์ได้เลยครับคุณครู) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) 085-6213822 เมื่อ :[30/05/2555]
คะแนนขีดจำกัดล่างของคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2553-2554 ที่ สมศ.จะนำไปคิดผลการประเมินภายนอกรอบสาม มฐ.5 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวพิสมัย อะโน เมื่อ :[30/05/2555]
คะแนนขีดจำกัดล่างของผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2553 - 2554 (ป.6,ม.3) ที่ สมศ.จะได้นำไปคิดคะแนนผลการประเมินภายนอก ตาม มฐ. 5 (สมศ.) และสูตรสำเร็จ คิดคะแนนประเมิน มฐ.5 คิดง่าย แปลผลเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวพิสมัย อะโน 08-9559 5599 เมื่อ :[30/05/2555]
สมศ. ได้กำหนดวันที่จะเข้าประเมินโรงเรียนเป็นรายโรงแล้ว วันที่ 6-8 มิ.ย.55 เข้าพร้อมกัน 6 โรง (มิ.ย.-ส.ค. 55 ประเมิน 40 โรง) ตามรายชื่อดังแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวพิสมัย อะโน เมื่อ :[29/05/2555]
 หน้าก่อน = 27 กำลังแสดงหน้าที่ 28 จาก 79 หน้า หน้าถัดไป = 29  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79