เรื่อง / ไฟล์เอกสาร   คลิกเพื่อเพิ่มหนังสือใหม่
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดให้มีการฝึกอบรมโครงการ "สร้างนักวิจัย(ต้นกล้าวิจัย)" รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 5-29 มิถุนายน 2555 ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย ข้าราชการท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบส่งมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) 085-6213822 เมื่อ :[18/05/2555]
ม.ราชภัฎเชียงราย ขอเปลี่ยนแปลงวันอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 10 จากเดิม วันที่ 19 - 20 และ 26 - 27 พ.ค.55 ขอเปลี่ยนเป็น วันที่ 16 - 17 และ 23 - 24 มิ.ย.55 รายละเอียดตามเอกสารแนบส่งมาท้ายนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) 085-6213822 เมื่อ :[18/05/2555]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 10 ห้อง 6 เพิ่มเติม รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งแนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) 085-6213822 เมื่อ :[18/05/2555]
ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ขอเปลี่ยนแปลงวันอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 10 จากเดิม อบรมวันที่ 19 - 20 และ 26 -27 พฤษภาคม 2555 ขอเปลี่ยนวันอบรมเป็นวันที่ 16 - 17 และ 23 - 24 2555 เป็นวันเสาร์ - อาทิตย์ นะคะ และอย่าลืมทำการบ้าน 10 หน้ามาด้วยค่ะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จึงแจ้งมาเพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารส่งมาแนบท้ายนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) 085-6213822 เมื่อ :[18/05/2555]
ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แจ้งรายชื่อผู้ขอเข้าอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1 (วันที่ 21 - 25 พฤษภาคม 2555) มาเพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาท้ายนี้ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จึงแจ้งให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรมฯ เดินทางไปเข้าร่วมอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) 085-6213822 เมื่อ :[17/05/2555]
คณะศิลปะศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต เชียงใหม่ ขอเชิญชวนท่านที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการเป็นผู้นำนันทนาการและท่องเที่ยวแก่ชุมชน “คนรุ่นใหม่ใส่ใจนันทนาการ” ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์เยาวชนรักดอยหลวง(บ้านยางปู่โต๊ะ) อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ รับจำนวน 50 คนเท่านั้น ที่พักและอาหาร ฟรี สนใจติดต่อ อ.พิมภา อิ่มสำราญรัชต์ 089-2656333....กำหนดการและใบสมัคร ตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[16/05/2555]
ให้โรงเรียนที่สั่งจอง จ18 และยังไมีได้มารับ จ18 มารับ จ18 ได้ตั้งแต่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป 
หนังสือจากกลุ่ม : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[14/05/2555]
สพป.ชม. 3 ขอแจ้งความคืบหน้าโครงการย้ายครูคืนถิ่น ว่าจากการประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เรนส์ของ ศาสตราจารย์สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ ผอ.เขต และประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ว่าเกี่ยวกับโครงการย้ายครูคืนถิ่นนั้น สพฐ. จะได้แจ้งรายชื่อของข้าราชการที่ต้องย้ายไปต่างเขต และย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งครู สพป.ชม. 3 ภายในวันที่ 20 พ.ค. 2555 
หนังสือจากกลุ่ม : พรพิมล พรมเชื้อ เมื่อ :[11/05/2555]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 9 วันที่ 12 - 15 พฤษภาคม 2555 (เพิ่มเติม) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) 085-6213822 เมื่อ :[10/05/2555]
ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ได้แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 9 (วันที่ 12 - 15 พฤษภาคม 2555) มาเพื่อทราบ และขอให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ จัดทำการบ้านให้เรียบร้อยด้วย รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาแนบท้ายนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) 085-6213822 เมื่อ :[10/05/2555]
ตามที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ได้แจ้งกำหนดการอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 9 วันที่ 12 - 15 พฤษภาคม 2555 แล้วนั้น
ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จะขออบรมพัฒนาฯ เฉพาะตำแหน่งครูเท่านั้นก่อน สำหรับตำแหน่งอื่นจะพิจารณาดำเนินการภายหลัง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขอให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาฯตำแหน่งครู เดินทางไปเข้ารับการอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อได้ที่ คุณศรีมงคล ขุนรินชา 085-6213822 

หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) เมื่อ :[09/05/2555]
ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ได้แจ้งให้ข้าราชการในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ที่ได้ยื่นแบบคำขอการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาฯ ที่เหลือทั้งหมด ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ขอให้ท่านเข้ารับการอบรมฯ ในรุ่นที่ 9 วันที่ 12 - 15 พฤษภาคม 2555 นี้ ได้หมดทุกท่านสพป.เชียงใหม่ เขต 3 จึงแจ้งมาเพื่อทราบ หรือติดต่อประสานงานที่ คุณศรีมงคล ขุนรินชา 085-6213822 
หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) เมื่อ :[09/05/2555]
เชิญประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ตามระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : ฐิตารีย์ ทาแจ๋ม เมื่อ :[08/05/2555]
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ได้แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาย รุ่นที่ 8 (วันที่ 8 - 11 พ.ค.55) และ รุ่นที่ 9 (วันที่ 12 - 15 พ.ค.55) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จึงแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบ รายละเอียดตามเอกสารส่งแนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) เมื่อ :[06/05/2555]
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดทิศทางและนโยบาย ในการพัฒนากิจการลูกเสือ ให้โรงเรียนได้นำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือ เน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อกิจการลูกเสือ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนที่ส่งผลทางด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นายเกรียงไกร เที่ยงวัน เมื่อ :[03/05/2555]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ได้กำหนดจัดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ซึ่งโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ติดต่อหรือส่งแบบตอบรับได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายเกรียงไกร เที่ยงวัน เมื่อ :[02/05/2555]
แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนการศึกษา รุ่นที่ 3 รอบที่ 2 รับสมัครระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2555 ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-452021 ต่อ 35 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวสรญา โยริยะ เมื่อ :[02/05/2555]
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะดำเนินการจัดอบรมครูกลุ่มสูงฯ ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ จึงขอแจ้งกำหนดการและรายชือผู้เข้ารับอบรม Master teacher มาให้ทางโรงเรียนทราบ เพื่อแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการอบรมฯ ตามวัน เวลา แลสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งแนบท้ายมานี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) เมื่อ :[01/05/2555]
ด้วยทางมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายได้ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ "ครูชำนาญการพิเศษ" รุ่นที่ 7 (วันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2555) มาเพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบส่งมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) เมื่อ :[01/05/2555]
แจ้งให้โรงเรียนที่สั่งจอง จ18 ที่ยังไม่ได้มารับ จ18 ให้โรงเรียนมารับได้ตั้ง วันที่ 30 เมษายน 2555 เป็นต้นไป 
หนังสือจากกลุ่ม : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[30/04/2555]
สพป. ชม. 3 ขอแจ้ง หลักเกณฑ์ วิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแ่ต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของสำนักงาน ก.ค.ศ. มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[30/04/2555]
ด้วยโรงเรียนวัด***่สันหนองพิทยาประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตำแหน่งครูผู้ช่วย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบส่งมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) เมื่อ :[27/04/2555]
ด้วยสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และสัมมนาเชิงวิชาการ ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2555 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จึงขอแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้ทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายส่งมานี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) เมื่อ :[26/04/2555]
ด้วยสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และสัมมนาเชิงวิชาการ ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2555 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จึงขอแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้ทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายส่งมานี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) เมื่อ :[26/04/2555]
ตามที่โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ได้ส่งรายชื่อผู้ขอเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ มาเพื่อให้ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ดำเนินการนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายได้ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาฯ แล้ว รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) เมื่อ :[25/04/2555]
 หน้าก่อน = 27 กำลังแสดงหน้าที่ 28 จาก 77 หน้า หน้าถัดไป = 29  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77