เรื่อง / ไฟล์เอกสาร   คลิกเพื่อเพิ่มหนังสือใหม่
คะแนนขีดจำกัดล่างของคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2553-2554 ที่ สมศ.จะนำไปคิดผลการประเมินภายนอกรอบสาม มฐ.5 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวพิสมัย อะโน เมื่อ :[30/05/2555]
คะแนนขีดจำกัดล่างของผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2553 - 2554 (ป.6,ม.3) ที่ สมศ.จะได้นำไปคิดคะแนนผลการประเมินภายนอก ตาม มฐ. 5 (สมศ.) และสูตรสำเร็จ คิดคะแนนประเมิน มฐ.5 คิดง่าย แปลผลเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวพิสมัย อะโน 08-9559 5599 เมื่อ :[30/05/2555]
สมศ. ได้กำหนดวันที่จะเข้าประเมินโรงเรียนเป็นรายโรงแล้ว วันที่ 6-8 มิ.ย.55 เข้าพร้อมกัน 6 โรง (มิ.ย.-ส.ค. 55 ประเมิน 40 โรง) ตามรายชื่อดังแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวพิสมัย อะโน เมื่อ :[29/05/2555]
ส่งเอกสารคืน แบบรับรองอัตลักษณ์ และ มาตรการส่งเสริม ที่ท่าน ผอ.สพป.ชม.๓ ลงนามให้ความเห็นชอบ และ ให้การรับรองแล้ว ส่งคืน ๑๗ โรง(รายชื่อดังแนบ) เอกใส่ซองไว้ที่ตู้เอกสารของแต่ละโรงเรียนแล้ว 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวพิสมัย อะโน เมื่อ :[28/05/2555]
สมศ. จะประเมินภายนอก รอบสาม จะเริ่มประเมิน โรงเรียนแรกวันพุธที่ 6 มิ.ย.55 นี้ เป็นต้นไป (เข้าพร้อมกัน 3 คณะ)
ส่วนวันที่จะประเมินโรงเรียนใดนั้น จะทราบไ้ด้ในวันที่ 2 มิ.ย.55 ทางกลุ่มนิเทศฯ จะรีบแจ้งให้ทราบโดยยด่วน โทรถามได้ ศน.พิสมัย 089 - 559 5599 (และเขตพื้นที่จะนิเทศเตรียมความพร้อม ครั้งที่ 2 ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวพิสมัย อะโน เมื่อ :[28/05/2555]
สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอําเภอฝาง ขอเรียนเชิญผูอํานวยการโรงเรียนทุกท่านในอําเภอฝาง รวมประชุม ในวันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ หองประชุม โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง โดยพรอมเพรียงกัน...รายละเอียดตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[28/05/2555]
ม.เชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผุ้เข้ารับอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ แล้วครับ มีทั้ง ตำแหน่งครูและผู้บริหารฯ เลยครับ รายละเอียดคุณครู เปิด Google แล้ว พิมพ์คำว่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลือกโครงการพัฒนาฯ แล้วคุณครูตรวจรายชื่อได้เลยครับคุณครู คุณครูครับมีรายชื่ออบรมแล้วอย่าลืมลงทะเบียนด้วยนะครับเดียวไม่มีสิทธิ์อบรมนะครับ รายละเอียดคุณครูดูได้จากตัวเลขขอบล่างด้านซ้ายที่มีเลข 12345 นั่นแหละครับคุณครู โชคดีครับคุณครู 
หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) 085-6213822 เมื่อ :[25/05/2555]
ด้วย กรมการปกครองได้ขอเชิญ นางสาวสุกัณทา อินหวัน คุณครูโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย อำเภอเชียงดาว เป็นวิทยากร การฝึกอบรมวิทยากรเผยแพร่ภาษาไทย ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 27 - พ.ค. - 2 มิ.ย.55 ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และการฝึกอบรมวิทยากรเผยแพร่ภาษาไทย ในชุมชนบนพื้นที่สูง ระหว่างวันที่ 10 - 15 มิ.ย.55 (สำหรับหนังสือของ สพป.ชม.3 จะแจ้งเป็นทางการ ในวันที่ 28 พ.ค.55 ครับผม) รายละเอียดตามเอกสารส่งมาแนบท้ายนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) 085-6213822 เมื่อ :[25/05/2555]
แจ้งรายชื่อครูในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เพื่อเตรียมตัวไปอบรมโครงการอบรมครูวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ที่ ม.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2555 จำนวน 2 ราย คือ นายภราดร พิมลวิชยากิจ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง และนายเอกรินทร์ คล้ายหริ่ม โรงเรียนแกน้อยศึกษา ทั้งนี้ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จะแจ้งหนังสือเป็นทางการ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 นี้ จึงแจ้งมาให้ทราบก่อนล่วงหน้าครับคุณครู (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) 085-6213822 เมื่อ :[25/05/2555]
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เชิญร่วมเช่าบูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อนาค(จำลอง) รายละเอียดดูได้ตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[25/05/2555]
ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อ ตาม แนบไปรับเอกสารมาตรฐานการศึกษา ปฐมวัย และ ขั้นพื้้นฐาน (ส่วนโรงเรียนที่ไม่มีชื่อ แสดงว่ารับไปแล้ว) ขอให้ไปรับได้ที่ ศน.พิสมัย อะโน กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชม.3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวพิสมัย อะโน เมื่อ :[23/05/2555]
แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) 085-6213822 เมื่อ :[23/05/2555]
ด้วย ม.ราชภัฎเชียงราย ได้แจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้เข้าอบรมก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่ง รอง ผอ. และ ผอ. สถานศึกษา) รุ่นที่ 4 วันที่ 26 - 29 พฤษภาคม 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ห้องประชุมที่ 1 รายละเอียดตามเอกสารส่งมาแนบท้ายนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) 085-6213822 เมื่อ :[23/05/2555]
การให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Certication) ผ่านธนาคาร ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อ่านรายละเอียดได้ตามไฟล์แนบ  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[22/05/2555]
เชิญชวน โรงเรียนนำนักเรียนเข้าชมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนระดับภูมิภาค ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรม รวบรวมองค์ความรู้ด้านเกษตรแบบมีชีวิตแห่งแรกของประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ระหว่าวันที่ 20-24 มิถุนายน 2555 รายละเอียดเข้าชมได้ที่เวปไซค์ http://www.mju.ac.th/maejowisdom/intro.html 
หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[22/05/2555]
เชิญประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในตำบลแม่งอน แม่สูน,แม่คะ,เวียง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : ประธานกรรมการบริหารส่วนงานโรงเรียนศุภนิมิต เอดีพี ฝาง เมื่อ :[22/05/2555]
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมค่ายเยาวชนนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เยาวชนได้เข้าใจถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงสร้างจิตสำนึกและสร้างเครือค่ายอนุรักษ์ เพื่อเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ ระหว่างวันที่ ๒๓– ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายเกรียงไกร เที่ยงวัน เมื่อ :[22/05/2555]
โรงเรียนที่ยังไม่ได้มารับ จ18 ให้โรงเรียนมารับได้ตั้งแต่วั้นที่ 22 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[22/05/2555]
แผนผังอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำชาญการพิเศษ (ตำแหน่งครู) รุ่นพิเศษ วันที่ 26 - 29 พฤษภาคม 2555 ม.ราชภัฎเชียงราย ตามนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) 085-6213822 เมื่อ :[21/05/2555]
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จะเปิดอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งครู) รุ่นพิเศษ ในวันที่ 26 - 29 พฤษภาคม 2555 จึงขอให้ข้าราชการครูที่มีรายชื่อแนบท้ายนี้หรือจะมีเพิ่มเติมอีกก็สามารถไปเพิ่มชื่อหน้างานได้ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) 085-6213822 เมื่อ :[21/05/2555]
ด้วย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดให้มีการอบรมโครงการบริการวิชาการด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว ในกิจกรรมย่อยที่ ๒ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการเป็นผู้นำนันทนาการและการท่องเที่ยวแก่ชุมชน “คนรุ่นใหม่ใส่ใจนันทนาการ” ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์เยาวชนรักษ์ดอยหลวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้จึงขอเชิญชวนท่านผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว (รายละเอียดตามเอกสารแนบส่งมาพร้อมนี้) หรือ ติดต่อสอบถามวิทยากร คุณชัชวาล พวงทอง : 083-5711789 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) 085-6213822 เมื่อ :[21/05/2555]
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดให้มีการฝึกอบรมโครงการ "สร้างนักวิจัย(ต้นกล้าวิจัย)" รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 5-29 มิถุนายน 2555 ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย ข้าราชการท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบส่งมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) 085-6213822 เมื่อ :[18/05/2555]
ม.ราชภัฎเชียงราย ขอเปลี่ยนแปลงวันอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 10 จากเดิม วันที่ 19 - 20 และ 26 - 27 พ.ค.55 ขอเปลี่ยนเป็น วันที่ 16 - 17 และ 23 - 24 มิ.ย.55 รายละเอียดตามเอกสารแนบส่งมาท้ายนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) 085-6213822 เมื่อ :[18/05/2555]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 10 ห้อง 6 เพิ่มเติม รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งแนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) 085-6213822 เมื่อ :[18/05/2555]
ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ขอเปลี่ยนแปลงวันอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 10 จากเดิม อบรมวันที่ 19 - 20 และ 26 -27 พฤษภาคม 2555 ขอเปลี่ยนวันอบรมเป็นวันที่ 16 - 17 และ 23 - 24 2555 เป็นวันเสาร์ - อาทิตย์ นะคะ และอย่าลืมทำการบ้าน 10 หน้ามาด้วยค่ะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จึงแจ้งมาเพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารส่งมาแนบท้ายนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) 085-6213822 เมื่อ :[18/05/2555]
 หน้าก่อน = 27 กำลังแสดงหน้าที่ 28 จาก 78 หน้า หน้าถัดไป = 29  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78